Căn hộ Time City

 

Căn hộ Phương Đông Green Park

 

Căn hộ Chị Huyền Long Biên

 

Căn hộ Tam Chinh